UGR-waarde

Wat is de UGR(L) waarde?

Verlichting kan hinderlijk verblinden. Maar tussen geen en veel verblinding ligt een groot grijs gebied. De vraag is nu wat acceptabel verblindingshinder is.

Als je verblindt wordt zie je alles veel minder scherp en wat je ziet wordt grijzer. Je aandacht wordt naar de verblindingsbron getrokken en niet naar wat je wil zien. Kortom, niet fijn en niet veilig.

Verblindingshinder treedt op door reflecties zoals die in een beeldscherm of door een hoge helderheid van de lichtinstallatie in je beeldveld.

De mate van hinder van lichtinstallaties wordt aangegeven met de UGRL-waarde. Het wordt bepaald door veel factoren:

  • Helderheid van de armaturen
  • Positie en aantal armaturen
  • Reflectiewaarden van vloer, wanden en plafond
  • Het gemiddelde lichtniveau in de ruimte
  • Lengte, breedte en hoogte verhouding van de ruimte
  • Positie van de waarnemer
  • Kijkrichting -en hoek van de waarnemer
  • Leeftijd van de waarnemer
  • Enz., enz.

Kortom een complex geheel van vele zaken. De UGRL is dus niet de eigenschap is van een armatuur , maar van meerdere armaturen in een bepaalde ruimte.

De berekening levert een UGRL-waarde die ergens aan getoetst moet worden om te bepalen of het acceptabel is of niet. De norm NEN EN-12464-1:2011  geeft hiervoor toetsingswaarden op per ruimte type of activiteitsoort.

De norm specifieert waarden tussen 16 en 28. Een stap van 1 groter/kleiner is nét waarneembaar. Een stap van 3 groter/kleiner is goed waarneembaar.

Enkele voorbeelden uit de norm:

Activiteit/ruimte UGRL waarde
Gangen 28
Droogkamer 28
Galvaniseren 25
Traphuizen 25
Kantines 22
Modelbouw 22
Kantoren 19
Laboratoria 19
EHBO-posten 16
Kleurcontrole 16

 

Je kunt zien dat de norm een stap van 3 hanteert. Voor een juiste beoordeling moet dit per ruimte/activiteit opgezocht worden in de norm.

Wat je hiervan mee moet nemen is dat het onvoldoende is om een armatuur te kopen met UGRL<19 specificatie voor kantoorverlichting.

Indien gewenst, neem dan contact op ons op voor ondersteuning bij een evaluatie/bepaling.