SDCM kleurtolerantie

SDCM LED

STANDARD DEVIATION COLOUR MATCHING

Met de opkomst van LED Verlichting werd duidelijk dat het nog een hele opgave is om de lichtkleur constant te produceren. Lichtkleurverschillen zijn vaak duidelijk zichtbaar en is ongewenst. Om een constante lichtkleur te kunnen produceren moeten kleurverschillen inzichtelijk gemaakt worden. Dat gaat als volgt:

Meten van lichtkleuren

Wit licht is opgebouwd uit een aandeel rood (R), groen (G) en blauw (B) licht en kan eenvoudig als een percentage worden genoteerd. Bijv. 10% blauw, 50% rood en 40% groen. De som van R+G+B is altijd gelijk aan 100%. Het aandeel van iedere kleur kan variëren en dus een bepaalde kleur opleveren.

Als twee van de drie kleuren gemeten worden, dan volgt waarde van de derde automatisch, omdat de som altijd 100% is. Daarom kunnen kleuren altijd met 2 getallen worden gespecificeerd en worden kleurcoördinaten genoemd. Dit wordt dan ook gedaan voor lichtkleuren, die nooit helemaal wit zijn, maar warm-, neutraal, of koelwit zijn.

SDCM – Net waarneembare kleurverschillen

De maat voor afwijkingen in lichtkleur is de SDCM, dat staat voor Standaard Deviatie Colour Matching en is hetzelfde als de zgn. MacAdams ellips. De heer MacAdams heeft in 1942 al onderzocht wanneer mensen lichtkleurverschillen waarnemen. Hij heeft de kleurcoördinaten bepaald van het gebied waarin 50% van de proefpersonen een kleurverschil observeerde en 50% niet. Dit wordt 1 SDCM genoemd en blijken een ellips vorm te hebben. Vandaar dat het ook wel 1 MacAdams ellips wordt genoemd.

SDCM

Is er nu een lichtkleur die 2 SDCM afwijkt dan zal het aantal mensen dat kleurverschil observeert toenemen, want de ellips is 2x zo groot geworden. Goede fabrikanten laten hun producten door een onafhankelijk instituut testen op o.a. deze kleurafwijking en wel volgens het protocol IES LM79-08. In de praktijk zullen de meeste bekende fabrikanten tussen 4 en 7 SDCM produceren. De betere halen 2 SDCM, maar dat is een handje vol op dit moment (o.a. KKDC is er één).

Wilt u meer informatie over lichtkleur constantheid bel dan naar 076 – 888 80 41 of stuur een bericht.

Voor informatie over LED producten die binnen 2 SDCM worden geproduceerd klik hier